Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 07-11 Mayıs 2018 Canakkale

Bilim ve Düzenleme Kurulu

40. ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU

BİLİM KURULU-DÜZENLEME KURULU

07-11 MAYIS 2018, ÇANAKKALE

SCIENTIFIC COMMITTEE OF 40th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EXCAVATIONS, SURVEYS AND ARCHAEOMETRY

Bilim Kurulu 

Prof.Dr. Nurettin ARSLAN                                (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı-Assos Kazı Başkanı)
Prof.Dr. Rüstem ASLAN     (Troia Kazı Başkanı)
Prof. Dr. Andreas SCHACHNER  (Boğazköy-Hattuşaş Kazı Başkanı)
Prof. Dr. Turan TAKAOĞLU                                                        

(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Protohistorya ve  Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı) 

Doç. Dr. Olivier Can HENRY    (Labraunda Kazı Başkanı)
Prof. Dr. Onur ÖZBEK   (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Timothy HARRISON    (Tell Tayınat Kazı Başkanı)
Doç. Dr. Göksel SAZCI    (Maydos-Kilisetepe Kazı Başkanı)
Prof. Dr. Marcella FRANGIPANE  (Aslantepe Kazı Başkanı)
Doç. Dr. Aslı Erim ÖZDOĞAN  (Çayönü Kazı Başkanı)
Prof. Dr. Michael HOFF (Antiocheia Ad Cragum Kazı Başkanı)
Dr. Masako OMURA (Yassıhöyük Kazı Başkanı)

          ORGANIZING COMMITTEE OF 40th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EXCAVATIONS, SURVEYS AND ARCHAEOMETRY

Düzenleme Kurulu                

Prof.Dr. Yücel ACER    (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Rektör)
Prof.Dr. Süha ÖZDEN    (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Rektör Yardımcısı)
Prof.Dr. Hüsnü BAYSAL   (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Yalçın KURT    (KÜVAM Genel Müdürlüğü-Genel Müdür V.)
Ali Rıza ALTUNEL   (KÜVAM Genel Müdürlüğü-Genel Müdür Yardımcısı V.)
Melik AYAZ     (KÜVAM Genel Müdürlüğü-Kazılar Dairesi Başkanı)
Umut GÖRGÜLÜ (KÜVAM Genel Müdürlüğü-Kazılar Şube Müdürü V.)
Levent Egemen VARDAR   (KÜVAM Genel Müdürlüğü-Arkeolog)
Kemal DOKUZ     (Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü)
Ali ATMACA       (Çanakkale Müzesi Müdürü)
E. Çağman ESİRGEMEZ           (Çanakkale Kültür Varlıklarının Kor. Böl. Kurulu Müdürü)
Prof. Dr. Nurettin ARSLAN                  

(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölüm Başkanı)        

Prof.Dr. Ali Osman UYSAL  (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekanı)
Doç. Dr. Ekin KOZAL   (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)
Dr. Öğr. Üyesi Derya YILMAZ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)
Dr. Volkan DEMİRCİLER   (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)
Dr. A. Onur BAMYACI       (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)
Arş. Gör. Caner BAKAN   (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)
Arş. Gör. Mehmet AYAZ    (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)
Arş. Gör. Ömer Can YILDIRIM                 (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)
Arş. Gör. Meral MUTLU    (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)
Arş. Gör. Murat AY   (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)
Arş. Gör.  Nurettin BATARAY   (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü)